انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران اعلام کرد که براساس آخرین آمارها در مورد کودکان کار و خیابان، ۶۵ تا ۷۰ درصد از این کودکان «اتباع خارجی» هستند که در تهران به‌سر می‌برند. او وضعیت استان تهران را در زمینه آسیب‌های اجتماعی «ویژه» خواند و گفت: «آسیب‌های اجتماعی از استان‌های دیگر به تهران «سرریز» می‌شود. به‌گفته او به‌صورت کلی «تحولات محیطی، زندگی شهرنشینی و غالب شدن بیماری‌های روحی و روانی» موجب رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران شده‌ است. محسنی بندپی همچنین به پیچیدگی این مسئله اذعان کرد و گفت: «موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی با پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی متفاوت است به‌گونه‌ای که این موضوعات به یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال آسیب اعتیاد می‌تواند موجب افزایش طلاق یا جرم و جنایت شود». استاندار تهران شهرداری و بهزیستی را موظف به اقدامات پیشگیرانه در زمینه آسیب‌های اجتماعی دانست. فعالان حقوق کودکان می‌گویند شهرداری به‌جای پیشگیری از معضل کار کودکان، خود یکی از ناقضان بزرگ حقوق کودکان در این زمینه است و از آن‌ها به مردم اطلاعات غلط می‌دهد.