نخست‌وزیر عراق تحرک شبه‌نظامیان بدون اجازه دولت را ممنوع کرد

نخستین اقدام رسمی عادل عبدالمهدی برای جلوگیری از درگیری شبه‌نظامیان شیعه و نیروهای نظامی آمریکا در خاک عراق به نیابت از ایران.