روحانی: کاهش تعهدات به برجام حداقل اقدام ماست

دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند تلاش‌ها برای حفظ برجام شدت می‌گیرد، روحانی می‌گوید روح برجام از طرف برخی متعهدان آسیب دیده. رئیس بانک مرکزی ایران هم می‌گوید هیچ اقدامی در مورد برجام انجام نشده.