تلاش اروپا برای آغاز فرآیند تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا

وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با همتای آلمانی خود هشدار داد که «فرصت اندکی» برای تنش‌زدایی باقی مانده است. علی شمخانی اما در روسیه گفت که تهران «تهدید جدی و جدیدی» در برابر خود نمی‌بیند.