کانون حقوق بشری نه به زندان، نه به اعدام گزارش کرده که یک جوان به اتهام سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملاء عام شلاق زده شده است. این حکم شلاق در‏ ملاءعام روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ در فلکه ایران‌پیما که محلی پررفت‌و‌آمد در شهر است، به اجرا درآمده است و مامور اجرای حکم با صورت پوشیده، این جوان را به شلاق بسته است. سازمان ملل متحد پس از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره در تاریخ پنجم خرداد ۹۵ و همچنین اجرای حکم سه هزار و ۴۶۵ ضربه شلاق علیه ۳۵ دختر و پسر در قزوین در روز پنج‌شنبه ششم خرداد ۹۵، در بیانیه‌ای شلاق زدن در ایران را غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر‌آمیز و خلاف قوانین بین‌المللی خواند.