ترامپ در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکا: ایران اشتباه بزرگی کرد

ارتش آمریکا می‌گوید پهپاد ساقط شده در حریم‌ بین‌المللی قرار داشت. سپاه می‌گوید از مرز ایران عبور کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.