ایران از آمریکا به سازمان ملل شکایت برد

پنجره‌ کوچکی به دیپلماسی گشوده شد: معاون وزیر خارجه با سفیر سوئیس در تهران گفت‌وگو کرد و نماینده دادم ایران هم به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت.