حادثه معدن زغال‌سنگ سوادکوه: «فرستادن کارگران به درون تونل ۱۰۰ درصد اشتباه بود»

کارگران معدن زغال‌سنگ البرز مرکزی در سوادکوه قراردادی بودند. آنها در حالی وارد معدن شده بودند که تونل شماره ۷ آن در جریان سیل اخیر صدمه خورده بود.