یک پرستار در حین کار دچار ایست قلبی شد و جان باخت

شیدا گراوند در حین کار در بیمارستانی در چرداول ایلام درگذشت. در پنج سال گذشته، ۱۷ پرستار ۲۵ تا ۴۰ ساله بر اثر سندروم کاروشی (مرگ ناشی از خستگی مفرط) جان داده‌اند.