ترامپ: ۱۰ دقیقه قبل از حمله به سه نقطه ایران، آن را متوقف کردم

رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید بر اساس برآورد یک فرمانده آمریکایی ۱۵۰ نفر در این حمله کشته می‌شدند، بنابراین از حمله نظامی به ایران صرف‌نظر کرده است.