تأیید حکم زندان و تبعید عضو شورای شهر شیراز به دلیل حمایت از بهائیان

با وجود وعده مجلس مینی بر پیگیری پرونده حجتی، دادستان فارس گفت که تخفیف مجازات یا ارائه تسهیلات به زندانیان در صلاحیت مجلس یا نمایندگان دولت نیست.