خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده که عرضه نان سفارشی به اجبار از سوی برخی واحدهای نانوایی صورت می‌گیرد و در مناطق مختلف شهر، نانوایی‌ها به‌ویژه در رسته سنگک، قیمت‌های متفاوتی برای این محصول اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در چند سال اخیر نان سفارشی به محل درآمد بیشتر برای واحدهای نانوایی بدل و عاملی شده تا در کنار نان‌های کنجدی، نان سبزیجات و سبوس‌‌دار به واحدهای نانوایی و فهرست مصرف افزوده شوند. یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد به‌ویژه در چند ماه اخیر، تغییر اندازه نان‌های سنگک و بربری بوده است. این گزارش می‌گوید قیمت نان در مناطق مختلف شهر متفاوت است. برخی نانوایان افزایش قیمت نان را به دلیل عدم دسترسی راحت به آرد، کنجد و سبوس می‌دانند. بیژن مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی به ایسنا گفته تفاوت قیمت نان‌های سفارشی در محله‌های مختلف یک شهر به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است. عرضه نان در نانوایی‌های آزادپز از دهه ۸۰ شروع شده است.