شهردار تهران روز یک‌شنبه دوم تیر ماه در باره آسیب اجتماعی «کودکان کار» گفت: «شهرداری تهران از نظر قانونی وظیفه مستقیمی در این باره ندارد.» به گفته پیروز حناچی شرایط حاد اقتصادی سرعت نزول به زیر خط فقر را افزایش داده و این مساله از عوامل اصلی گسترش پدیده کودکان کار است. شهردار تهران در ادامه با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت سوء استفاده از کودکان گفت: «در حوزه نگهداری و آموزش کودکان در کنار سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد کارهایی را انجام داده‌ایم و شهرداری وظیفه مستقیمی در مساله کودکان کار ندارد.» بر اساس آمار اداره بهزیستی شهر تهران در حال حاضر تعداد کودکان کار در تهران دو برابر متوسط کشوری‌ است و این کودکان اغلب به دلیل بد سرپرستی و فقر، قادر به ادامه تحصیل نیستند.