سه کارگر در اثر ریزش یک چاه در کهریزسنگ اصفهان جان باختند. دو مامور آتش نشانی نیز که برای نجات کارگران به محل حادثه رفته بودند مصدوم شدند. حادثه صبح دوشنبه سوم تیر روی داد. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته است کارگران که ۳۵، ۴۰ و ۵۵ ساله بودند، وارد چاه شده بودند اما در اثر ریزش دیواره‌های آن زیر آوار ماندند. روزانه در ایران ده‌ها حادثه ناشی از کار روی می‌دهد که به مصدومیت و در مواردی به مرگ کارگران منجر می‌شود.