دانشگاهیان به رئیسی: ادامه بازداشت فعالان محیط زیست «به گسترش بیشتر ناامیدی می‌انجامد»

در متن نامه بیش از صد استاد و عضو جامعه علمی ایران به رئیسی که سه‌شنبه ۴ تیر منتشر شد، بازداشت‌شدگان محیط زیستی متهم به جاسوسی «تعدادی از خوشنام‌ترین کارشناسان و فعالان» توصیف شده‌اند.