با دستور معاون آموزشی وزارت علوم از این پس چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های درسی در همه مقاطع و رشته‌ها ممنوع خواهد بود. مجتبی شریعتی نیاسر با ابلاغ بخشنامه‌ای به رئیسان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران از آنان خواست برای صرفه‌جویی در کاغذ از سال تحصیلی آینده نسبت به حذف و ممنوع ساختن چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها و موارد مشابه اقدام کنند. با خروج آمریکا از برجام و سقوط ارزش ریال، دولت روحانی در فروردین ۹۷ ارز را با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی، تک نرخی اعلام کرد و پس از مدتی ۲۵ کالا از جمله کاغذ در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفتند. تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به رانت دامن زد. برخی از واردکنندگان کاغذ دلارهای دولتی را در بازار آزاد عیناً فروختند و یا کاغذها با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد روانه بازار شد که به گرانی این کالا دامن زد. انتشار روزنامه‌ها و کتاب‌های درسی به سبب بحران کاغذ به خطر افتاده است.