«ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی»؛ بیشترین تخلفات قاضی‌ها در ایران

در حالی‌که قوه قضائیه ایران خود را پیشتاز مبارزه با فساد می‌داند، رئیس دیوان عالی کشور می‌گوید بیشترین تخلفات قاضی‌ها در دستگاه قضائی ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی است.