مکرون: ترامپ برای آغاز مذاکره با ایران تحریم‌ها را کاهش دهد

ترامپ در سایه افزایش تنش‌های واشنگتن و تهران یکی از پرپیامدترین سفرهای خارجی‌اش را آغاز کرد. همتای فرانسوی‌اش می‌گوید که برای جلوگیری از درگیری نظامی «هر کاری» خواهد کرد.