دفتر آملی لاریجانی: اسناد رنگارنگ تخلفات بستگان و نزدیکان روحانی را منتشر کنید

ایرنا نوشته بود که معاون اجرایی صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضائیه «فساد آشکار» داشته و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در کنار او فعالیت می‌کند. دفتر لاریجانی تهدید به پیگرد قانونی کرده.