محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور جمعه ۷ تیر گفت: «باید نسبت به افرادی که ارزش‌های اسلامی را زیرپا می‌گذارند و با قصد و تعمد در خیابان‌ها کشف حجاب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود». او افزود: «مسائل و ناهنجاری‌هایی که بعضاً اکنون دیده می‌شود توسط افراد خاصی صورت می‌گیرد که می‌خواهند از خطوط قرمز عبور کنند و ما می‌بینیم که مأموریت این‌ها تحقق اهداف دشمن است». این سخنان دادستان کل در حالی بیان می‌شود که موضوع مخالفت با حجاب اجباری در ایران، در یک سال اخیر گسترش یافته است. پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، حرکت «دختران خیابان انقلاب» با برداشتن روسری‌های خود و ایستادن در خیابان‌ها شکل گرفت. از آن زمان زنان و دخترانی در خیابان‌ها و انظار عمومی حجاب خود را از سر برداشتند و مورد تعقیب و آزار نیروهای امنیتی قرار گرفتند.