اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری ایران و آلمان از ماه ژانویه تا آوریل ۲۰۱۹، با ۴۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۲۹ میلیون یورو رسید. بسیاری از شرکت‌های آلمانی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و احتمال از دست دادن بازارهای دیگر در ایالات متحده، از ادامه تجارت با ایران متزلزل شده‌اند. خردادماه گذشته فولکر تریر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان گفته بود که متوسط سالیانه صادرات آلمان به ایران در فصل اول سال ۵۰ درصد کاهش داشته، و از صادرات ایران به آلمان ۴۲ درصد کاسته شده است. او همچنین گفته بود که از ۱۲۰ شرکت آلمانی که در ایران فعال بودند تنها ۶۰ شرکت در این کشور باقی مانده‌اند.