طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در نشست شورای نگهبان مورد بحث و بررسی فقها و حقوقدانان این شورا قرار گرفته و به گزارش خبرگزاری فارس، با کلیات آن موافقت شده است. به گزارش فارس اما «به نظر می‌رسد» شورای نگهبان در محتوای متن چند ابهام شکلی دیده که قرار است این ابهام‌ها و ایرادهای احتمالی برطرف شود. مجلس شورای اسلامی در نشست روز ۳۰ اردیبهشت ماه خود کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کرده و روز یک‌شنبه ۱۹ خرداد هم در مصوبه‌ای مقرر کرد «اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی الارض» محسوب شود: نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر، تصویب کردند در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود. مجازات فساد فی ‌الارض اعدام است