«غرق شدن تمدن‌ها» – آخرین جلد از سه‌گانه امین معلوف

امین معلوف در این اثر نسبت به از هم گسستگی جوامع و از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی در سراسر جهان ابراز نگرانی می‌کند. گفت‌وگویی با این نویسنده فرانسوی – لبنانی.