اداره اطلاعات اهواز در تماسى، خبر درگذشت بنیامین آلبوغبیش را به خانواده او داده است. آلبوغبیش در بازداشت اداره اطلاعات اهواز بوده است. به گزارش منابع محلی، بنیامین آلبوغبیش و برادرش محمدعلى روز پنجم خرداد ماه سال جارى (۱۳۹۸) براى سومین بار از سوی اداره اطلاعات اهواز بازداشت، بنیامین به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و محمدعلى به زندان شیبان منتقل می‌شود که روز چهارشنبه پنجم تیر ماه، خبر درگذشت بنیامین را به خانواده‌اش می‌دهند. یکى از اعضاى خانواده آلبوغبیش گفته است: «بنیامین را زیر شکنجه کشتند. او جوان تندرست و سالمى بود و هیچ مشکلى نداشت. از بازداشت اول او زیر فشار بود و او را از طریق شکنجه مادرش که در زندان سپیدار به سر مى‌برد، تهدید می‌کردند.» اتهام اعضاى خانواده آلبوغبیش همکارى با گروه‌هاى مسلح اهوازى و نقل و انتقال اسلحه براى آنهاست که به گفته نزدیکان این خانواده، این اتهام از سوی هر سه عضو بازداشت شده خانواده انکار شده است. بنیامین آلبوغبیش، ۲۸ ساله، همراه برادرش محمدعلى آلبوغبیش، ۲۹ ساله و مادرشان، مریم زبیدى، ۵۲ ساله، در روز ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات اهواز در کوى زیتون کارمندى شهر اهواز بازداشت شدند. در جریان بازداشت این افراد و دستگیری شمار دیگری از شهروندان در این شهر، برخی دوستان آلبوغبیش هم بازداشت شدند که بعضى از آنها هنوز در بازداشت به سر مى‌برند و عده‌ای هم با قرار وثیقه آزاد شده‌‌اند. بنیامین آلبوغبیش و برادرش خرداد ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی موقتا و تا پایان روند دادرسى آزاد شدند و مادر آنها، مریم زبیدى به زندان سپیدار بند نسوان منتقل شد. بنیامین و محمدعلى اما در بهمن ۱۳۹۷ دوباره بازداشت و بعد از دو ماه براى هر کدامشان قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر و بار دیگر آزاد شدند. نیروهاى اداره اطلاعات اهواز اما هنگام یورش به منزل آلبوغبیش در ۲۴ اسفند ۱۳۹۶، موبایل‌هاى اعضاى خانواده، ماشین محمدعلى و مبلغ ۴۵ میلیون تومان را مصادره کرده‌اند.