میر رحمان رحمانی در چهارمین دور انتخابات ریاست مجلس در افغانستان پیروز شد و به عنوان رئیس مجلس افغانستان بر کرسی ریاست نشست. به گزارش طلوع نیوز، رحمانی در حالی به ریاست مجلس افغانستان انتخاب شد که پیش از این در رأی‌گیری اردیبهشت ماه نیز در انتخابات ریاست مجلس کاندیدا و پیروز شده بود اما در پی اعتراض کمال ناصر اصولی، رقیب اصلی رحمانی در مجلس و نمایندگان طرفدار او به عدم صحت رأی‌گیری، میر رحمان رحمانی نتوانست به ریاست مجلس برسد. پیش از انتخاب آقای رحمانی به ریاست مجلس افغانستان، به دلیل اختلاف نظر در بین نمایندگان موافق و مخالف این نامزد ریاست، در دو ماه گذشته مجلس این کشور شاهد چندین بار درگیری لفظی و فیزیکی نمایندگان با یکدیگر بود. در یکی از این درگیری‌ها نمایندگان مخالف میر رحمان رحمانی دست به تخریب میز و صندلی ریاست مجلس زدند که با دخالت نیروهای امنیتی حاضر در مجلس این تخریب و حمله متوقف شد. میر رحمان رحمانی هم اکنون نماینده مردم ولایت پروان در مجلس و از تاجران بزرگ افغانستان در حوزه حمل و نقل است که گفته می‌شود عمده ثروت خود را از طریق خرید و فروش و دلالی سوخت در ارتباط با نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان به دست آورده است. رحمانی پیش از ریاست بر مجلس، عضو کمیسیون اقتصاد ملی بود.