پشت پرده انتخابات مجلس: زد و بند با صاحبان قدرت و ثروت؟

در هر دوره انتخابات مجلس در ایران، ادعاهای زیادی در مورد فساد و تقلب مطرح می‌شود: زد و بندهای اقتصادی برای گرفتن امتیازات کلان‌تر از کاندیداهایی که به عنوان نماینده به مجلس می‌روند.