منابع دیپلماتیک به گروه رسانه‌ای «فونک» آلمان خبر دادند که بودجه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال آینده میلیادی کاهش خواهد یافت. این منابع که نامشان فاش نشد، گفتند که بودجه نیروهای موسوم به کلاه آبی سازمان ملل برای یکسال آینده به ۶۵ میلیون دلار کاهش می‌یابد. دیپلمات‌ها پس از یک هفته بحث و تبادل نظر برای کاهش بودجه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به توافق رسیدند با این حال بحث در باره جزئیات کاهش و هزینه کلاه‌آبی‌ها در مناطق مختلف استقرار از جمله سودان جنوبی، مالی، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک آفریقایی مرکزی به عنوان هزینه‌برترین اقدامات نیروهای حافظ صلح ادامه خواهد داشت.