طالبان مسئولیت حمله به ساختمان وزارت دفاع افغانستان در کابل را به‌عهده گرفت

انفجاری قوی کابل را لرزاند. تیراندازی ادامه دارد. تعدادی از کارکنان تلویزیون شمشاد و عده‌ای در ساختمان فدراسیون فوتبال افغانستان نیز مجروح شده‌اند.