توافق اوپک بر قیمت نفت اثر چندانی نگذاشت

انتظار می‌رفت که قیمت نفت در بازارهای جهانی با تمدید توافق کاهش تولید اوپک افرتیش یابد اما به میزان ۱۵ سنت در هر بشکه کاهش یافت.