گروهی از بازنشستگان کشوری چهارشنبه ۱۲ تیر با فراخوان قبلی مقابل صندوق بازنشستگی در تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. ارتقای معیشت، اجرای قانون همسان‌سازی، بیمه کارآمد و رسیدگی به وضعیت صندوق‌ بازنشستگی از جمله مطالبات بازنشستگان است. در فراخوان تجمع، سه محور اعتراض بازنشستگان چنین عنوان شده بود: اقدامات بی‌اساس و هزینه‌گری نظیر برگزاری همایش به جای احیا و پرداخت مطالبات و حقوق پایمال‌شده‌ پیشکسوتان عضو صندوق بازنشستگی؛ بیمه ناکارآمد؛ و بی‌تفاوتی و عدم تلاش برای باز‌گرداندن اموال و ذخایر به‌غارت‌رفته سهامداران صندوق بازنشستگی. بازنشستگان شعار می‌دادند: «فریاد، فریاد از این همه بیداد». بازنشستگان تا کنون بارها با خواست‌های مشابهی مقابل صندوق بازنشستگی و مجلس تجمع کرده‌اند.