پروین محمدی، نایب‌رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران به شعبه یک دادگاه انقلاب کرج احضار شد. پروین محمدی ۶ اردیبهشت به همراه ۱۱ تن از فعالان کارگری در در پارک جهان‌نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت شد. او ۲۱ اردیبهشت با قرار کفالت آزاد شد. شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج در تاریخ ۱۹ خرداد پروین محمدی و دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان پارک جهان‌نما هاله صفری و علیرضا ثقفی را به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده بود. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی باید روز دوم شهریور در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج حضور یابد. اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه روند قضایی برای پروین محمدی را محکوم و خواستار لغو پیگرد قضایی علیه او و دیگر کارگران زندانی شده است.