Share

در شهر اهواز ۶ هزار قلیان جمع‌آوری و معدوم شد. در سال‌های گذشته بارها شاهد معدوم‌سازی قلیان در شهرهای مختلف ایران بوده‌ایم.
به گفته محمدرضا مسجدی، دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات سن مصرف قلیان در ایران به ۱۳ سال رسیده و مصرف قلیان در میان دختران ایرانی ۱۰ برابر افزایش یافته است. استفاده‌کنندگان از قلیان در هر وعده مصرف ۵۰ تا ۲۰۰ پک به آن می‌زنند که به این ترتیب هر مصرف کننده قلیان در هربار استفاده، معادل صد نخ سیگار مصرف می‌کند.

Share