تحریف چهره‌ها در سریال گاندو – از جیسون رضائیان تا ظریف

مجموعه امنیتی گاندو بر مبنای تحریف شخصیت جیسون رضائیان و با هدف اقتدارنمایی نهادهای اطلاعاتی ساخته شده. وزیر خارجه ایران هم از پرونده‌سازی بی‌نصیب نمانده.