ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل انتقادهای اروپا به برزیل در مورد تعهدات این کشور به محیط زیست را رد کرد و گفت رهبران خارجی به‌لحاظ تاریخی بر تصمیماتی که مانع از پیشرفت برزیل شده‌اند تأثیر گذاشته‌اند. رئیس جمهوری راست‌گرای افراطی گفت دو بار بر فراز اروپا پرواز کرده حتی «یک کیلومترمربع جنگل» ندیده است. بولسونارو افزود: «آن‌ها اجازه ندارند درباره مسائل محیط زیستی با ما بحث کنند». اظهارات ژائیر بولسونارو دو روز پس از آن بیان می‌شود که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرد که اگر برزیل از پیمان اقلیمی پاریس خارج شود توافق مبادلات آزاد تجاری بین بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور) و اتحادیه اروپا را تحریم خواهد کرد. وزیر محیط زیست فرانسه نیز گفته بود که برزیل باید به تعهدات خود برای حفاظت از جنگل‌های آمازون احترام بگذارد.