جلودارزاده: قرآن نمی‌گوید یا روسری یا توسری

سهیلا جلودارزاده درباره ماجرای پارک تهرانپارس و درگیری ماموران با یک دختر نوجوان گفته گریز از مذهب در کشور شکل گرفته و رفتارهای خشن فایده‌ای نخواهد داشت.