ادامه مخالفت‌ها با طرح اهدای عضو افراد محکوم به اعدام

رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان خمینی تهران با غیر اخلاقی خواندن طرح «پیوند عضو اعدامیان» گفت تیم‌های پیوند حاضر به انجام چنین کاری نخواهند شد.