رئیس دادگستری استان فارس مهدی حاجتی را محکوم امنیتی خواند

به گفته کاظم موسوی، حاجتی «اقداماتی علیه نظام» داشته و حکم او شامل یک سال حبس و دو سال تبعید پس از قطعی شدن به اجرای احکام ارسال ‌شده و اکنون در حال اجراست.