افزایش سطح غنی‌سازی در ایران: فرانسه برای «حفظ برجام»تلاش می‌کند

تهران سطح غنی‌سازی اورانیوم را به پنج درصد افزایش می‌دهد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه از توافق تهران و پاریس برای یافتن راهکارهای حفظ توافق هسته‌ای طی ده روز آینده خبر داد.