به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تقی رستم‌وندی، رییس سازمان امور اجتماعی کشور، گفت: روزانه ۸ نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست می دهند. رییس سازمان امور اجتماعی یکشنبه ۱۶ تیر همچنین نسبت به نگرش مثبت به مواد مخدر در ایران اظهار نگرانی کرد و گفت: در جامعه دانشجویی مصرف مواد مخدر از یک درصد در سال ۸۱ به حدود ۶ درصد در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است و ۲۷ درصد مردم نسبت به مصرف مواد مخدر نگاه خنثی و یا نگاه مثبت دارند که خطرناک است. رستم‌وندی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را «تحت‌الشعاع دسترسی ۷۳ درصد خانواده‌های ایرانی به اینترنت» دانست که بر اساس اظهارات او ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی را دربر می‌گیرند. رییس سازمان امور اجتماعی آسیب‌های اجتماعی را موجب افزایش تعداد زندانیان خوانده و اعلام کرد؛ ایران با داشتن ۲۴۰ هزار زندانی، رتبه نهم دنیا را از لحاظ تعداد کل زندانیان دارد که از این تعداد ۶۰ درصد به‌دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر و سرقت در زندان هستند. او در مورد تعداد بالای پرونده‌های قضایی هم گفت: «در سنجش وضعیت اجتماعی دو شاخص پرونده های قضائی و جمعیت زندانیان در نظر گرفته می شود و آمار بالای تعداد پرونده های قضائی در کشور نشان دهنده آشفتگی و به هم ریختگی روابط اجتماعی و درگیری مردم با هم است».