نرخ رسمی بیکاری در ایران کاهش یافت

نرخ بیکاری رسمی در ایران ۱,۸ درصد کاهش یافت. ۱۰ درصد شاغلین رسمی «اشتغال ناقص» دارند و کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.