انتخابات پارلمانی یونان: حزب راستگرا اکثریت مطلق آرا را به دست آورد

کاهش حقوق بازنشستگی و سیاست تحمیلی ریاضت اقتصادی در شکست حزب چپ‌گرای سیریزا بی‌تأثیر نبود.