براساس تحقیقات جدید سازمان ملل متحد، ده‌ها هزار دختر و زن در سراسر دنیا قربانی قتل‌های خانوادگی و خشونت‌های خانگی می‌شوند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در گزارش خود که در وین منتشر شده از جمله به خشونت‌های خانگی در سال ۲۰۱۷ پرداخته و گفته است که بیش از ۸۷ هزار زن و دختر قربانی این خشونت‌ها شده‌اند. حدود ۵۰ هزار نفر توسط همسر یا همراه زندگی خود و یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند. بیشتر قربانیان خشونت خانگی به ترتیب در آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی بوده‌اند. در اروپا سه هزار مورد از این قربانیان ثبت شده است. در مجموع در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۶۴ هزار نفر به قتل رسیده‌اند که حدود پنج برابر شمار کسانی است که در مناطق جنگی جان خود را از دست داده‌اند.