پایان نشست بین افغان در قطر: افزایش امید به صلح

نشست دو روزه بین افغان در دوحه با انتشار قطع‌نامه‌ای بر کاهش خشونت‌ها، کاهش تلفات غیرنظامیان تا میزان صفر، تضمین امنیت مردم و ضرورت تداوم گفت‌وگوها تأکید کرد: گامی تازه به سوی صلح.