سفر همزمان نمایندگان پوتین و مکرون به تهران

نماینده پوتین قدرت منطقه‌ای ایران را به رسمیت شناخت. دومین سفر نماینده مکرون به تهران، آخرین گام اروپا پیش از فعال شدن «مکانیسم ماشه» است.