۱۸۹ هزار کودک کار خارجی در تهران جمع‌آوری شدند

استاندار تهران از حضور ۵۵۰ هزار نفر اتباع مجاز و دو برابر این میزان اتباع غیرمجاز در استان تهران خبر داد. او می‌گوید قاچاق کودک از برخی کشورهای همسایه به تهران سیاستگذاری شده است.