روحانی: بریتانیا پیامدهای توقیف نفتکش را بعداً خواهد دید

روحانی توقیف نفتکش ایران توسط بریتانیا را «بسیار سخیف» و «احمقانه» خواند و این کشور را آغازگر ناامنی دانست. او رجوع آمریکا به شورای حکام را هم «خنده‌آور» خواند.