رئیس بسیج زنان روز چهارشنبه، ۱۹ تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته استفاده از حجاب برای مردان «یک مطالبه عمومی» است. مینو اصلانی گفته: «حجاب مختص به زنان نیست و مردان نیز ملزم به رعایت آن هستند.» منظور او از حجاب مردان مشخص نیست. مینو اصلانی گغته یکی از رویکردهای مهم در برنامه‌های سال جاری، حضور مردان در رویدادهای مرتبط با «هفته عفاف و حجاب » با شعار محوری «حجاب میراث ایرانی، گرایش جهانی» است. رئیس بسیج زنان گفته بر اساس «یک بحث علمی» «تأثیر مثبت پوشش در ایجاد آرامش و سلامت روانی افراد جامعه به ویژه مردان به اثبات رسیده است.»