به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت دفاع قطر اعلام کرد که چهارشنبه ۱۰ ژوئیه/۱۹ تیر دو جنگنده شکاری نیروی هوایی این کشور هنگام آموزش نظامی با یکدیگر برخورد کردند. خلبانان موفق شدند با استفاده از امکانات اجکت به موقع از هواپیما بیرون بپرند و نجات بیابند. وزارت دفاع قطر نوع این جنگنده‌ها را مشخص نکرده است. قطر از دو سال پیش تاکنون تحت محاصره اقتصادی عربستان سعودی و متحدان آن قرار دارد. در پایگاه نظامی العدید در این کشور نیروهای نظامی آمریکا مستقرند. مرکزی فرماندهی نیروی هوایی آمریکا برخورد دو جنگنده شکاری قطر را تأیید کرده اما درباره جزئیات این سانحه ترجیح داده سکوت کند.