سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح پنجشنبه ۲۰ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که برای «خوشایندسازی» خدمت سربازی و «افزایش نشاط» سربازان، الزام تراشیدن موی سر برای سربازان حذف شد مدل‌های نامتعارف مو اما همچنان ممنوع است و در دوران سربازی مدل اصلاح باید ساده باشد. تا پیش از این موی سربازان را با نمره چهار می‌تراشیدند. به گفته رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از این به بعد نمره موی سر کارکنان وظیفه دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر در مراکز آموزشی ۱۰ و سرباز و سرجوخه در حین خدمت ۱۰ تا ۱۶ خواهد بود. سربازان دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر نیز نمره موی سرشان در مراکز آموزشی ۱۶ و افسر و درجه دار در حین خدمت نیز ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود. به گفته سردار موسی کمالی اگر کسی همچنان اصرار داشته باشد موی سرش را بتراشد، مختار است.