علی فدوی جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران، این‌که به گفته او ایران تاکنون در برابر آمریکا و «دشمنان» مقاومت کرده به دلیل آن است که «تکالیف الهی» را به خوبی انجام داده است. فدوی در همین حال درباره مشکلات اقتصادی و اجتماعی که گریبانگیر ایران است افزود: «مشکلات کشور به این دلیل است که در قاعده و فرامین الهی عمل نکردیم. خداوند در قرآن تمام مسائل و قاعده‌های مختلفی که بشر نیاز دارد را بیان کرده است، باید به فرامین الهی عمل کنیم تا خداوند توجه خود را دو چندان کند».